1. W Poniedziałek Wielkanocny porządek nabożeństw jak w każdą niedzielę – Msze św. o godz.7.00, 9.30, 12.00 i 17.30.

2. Przez najbliższy tydzień przeżywamy Oktawę Wielkanocy, która zostanie zakończona Niedzielą Miłosierdzia (3 kwietnia). Tego dnia zapraszamy na Mszę św. z modlitwa za chorych o godz.12.00

3. Zmiana tajemnic dla Kół Żywego Różańca w Niedzielę Miłosierdzia po Mszy św. o godz. 9.30.

4. 1 kwietnia przypada pierwszy piątek miesiąca – po wieczornej Mszy św. odmówimy Akt Poświęcenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

5. 2 kwietnia przypada pierwsza sobota miesiąca. Zapraszamy na Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi, zakończone uczczeniem relikwii św. Jana Pawła.

6. Pragniemy wszystkim naszym wiernym, przyjaciołom i dobroczyńcom przekazać słowa wielkanocnych życzeń, aby Jezus Zmartwychwstały zagościł w Waszych sercach i domach z orędziem miłosierdzia, które głosi Kościół, a którego miejsce w gidelskiej świątyni objawia Matka Boża Uzdrowienie Chorych.

7. Ciekawostka historyczna – protokół z posiedzenia Komitetu Koronacji Matki Bożej Gidelskiej. Pod protokołem podpisy uczestników spotkania z Gidel i okolicznych miejscowości. Źródło – archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie.