Rozmowa z ks. bpem Antonim Długoszem, biskupem pomocniczym Archidiecezji Częstochowskiej na temat wychowania dzieci, troski o młodych i formacji religijnej w rodzinie. Wywiad przeprowadzony dla Radia Adam’s w Chicago, udostępniony za zgodą O. Jana OP.